El pont flotant companyia teatral


El pont flotant és una companyia de teatre estable que naix l´any 2000, com a grup d´investigació sobre la tècnica de l´actor.

Allunyades de paràmetres comercials, les seues peces són el resultat d´un treball de creació col·lectiva, caracteritzat per una clara voluntat de recerca i reflexió a propòsit de noves formes de comunicació i expressions teatrals contemporànies.

El treball físic de l´actor i la seua particular relació amb l´espai i l´espectador, la barreja de llenguatges, la pobresa o economia de recursos y l´experimentació amb la realitat dins de la ficció són també senyes d´identitat en les seues creacions.

Paral·lelament a la producció pròpia, els membres de el pont flotant desenvolupen una ampla i variada activitat pedagògica i d´investigació teatral en l´espai que ells mateixos gestionen, la sala flotant - espai teatral.

Cursos i actuacions

2017-18

EL FILL QUE VULL TINDRE


Massanassa, València
25 de novembre 2017

Sueca, València
26 de novembre 2017

Centro Cultural Eduardo Úrculo, Madrid
16 de desembre 2017

El Campello, Alacant, 28 d'abril 2018

2018

EXERCICIS D'AMOR


Sant Celoni, Barcelona
13 de gener 2018

2017

CURSOS EL PONT FLOTANT


TALLER ESCÈNIC PER A JOVES
DEL CENTRE DE RECEPCIÓ DE MENORS
DE BUNYOL, VALÈNCIA
De setembre a desembre 2017TALLERS ESCÈNICS
INTERGENERACIONALS

. El Puig, València (novembre 2017)
. Granollers, Barcelona (novembre 2017)
. Massanassa, València (novembre 2017)