C/ Baró de Patraix, 5. 46018 València. Tel: 96 341 38 38 / 646 01 27 61 - elpontflotant@gmail.com Distribució: Pro21 - www.pro21cultural.com